Sistemes d'accessibilitat per a transport públic

Empresa

Sostenibilitat

El compromís de Masats amb la sostenibilitat comença al nostre propi àmbit d'activat, quan promovem el transport públic com a mètode de mobilitat segur i sostenible.

Aquest compromís es reflecteix a totes les nostres àrees de treball, de manera que treballem per minimitzar l'impacte de la nostra activitat a tots els departaments.

Com a part del nostre compromís amb la societat, els nostres professionals i el medi ambient, Masats completa cada any una avaluació externa detallada de les pràctiques de sostenibilitat empresarial ESG a través d'EcoVadis, l'estàndard global per a les qualificacions de sostenibilitat empresarial. L´avaluació d´EcoVadis inclou 21 criteris de sostenibilitat repartits en quatre temes principals: medi ambient, pràctiques laborals i drets humans, ètica i compres sostenibles.

A la nostra última qualificació, que es va completar a l'octubre de 2022, vam obtenir una medalla de plata i una puntuació de 61%, que posiciona Masats en el 25% superior a nivell global.

Creixement sostenible

El nostre sector és en contínua transformació a causa de l'acceleració de les noves tendències en mobilitat sostenible i vehicles autònoms.

A Masats pensem que la millor manera d'assegurar la sostenibilitat del nostre negoci i el benestar i la seguretat econòmica de les persones que formen part de la nostra cadena de valor és garantir una sendera de creixement sostenible.

Respecte pel medi ambient

Masats ha desenvolupat un sistema de gestió mediambiental basat en la norma ISO 14001 per monitorar i minimitzar el nostre impacte mediambiental i satisfer les exigències i expectatives de les nostres parts interessades.

Identifiquem les activitats i els serveis amb una possible repercussió ambiental i això inclou:

  • Emissions atmosfèriques
  • Abocaments líquids
  • Gestió de residus
  • Consum de recursos naturals (aigua, energia, combustible i altres)
  • Consum de matèries primeres
  • Modificacions a les instal·lacions
  • Altres tipus de molèsties derivades de l'activitat (soroll, olors, pols, vibracions acústiques, energia tèrmica, etc.)

Cada any posem a disposició pública les dades sobre l'impacte mediambiental de la nostra activitat, així com les accions implementades per minimitzar-lo i els seus resultats, a través d'una Declaració mediambiental.

Objectius generals de sostenibilitat de Masats

Prevenir al 100% l'emissió d'abocaments de productes químics i residus líquids.

Augmentar el percentatge d'envasos retornables en l'aprovisionament de materials i l'enviament de components a clients nacionals.

Mantenir la contenció de costos mediambientals.

Reduir el consum d'aigua, llum i gasoil de les seccions d'equips i portes.

Declaració ambiental EMAS

Per tal de facilitar a les parts interessades informació mediambiental de la nostra organització, publiquem la Declaració ambiental EMAS, seguint el nostre compromís de transparència amb la societat en general i amb el nostre entorn.

Es tracta d'un resum de les nostres activitats i productes, així com una anàlisi del nostre impacte en els aspectes mediambientals, on definim els nostres objectius i fites a assolir.

La declaració és validada anualment per una entitat de certificació mediambiental.

Podeu consultar-ho al link següent.

Foto Declarac