Sistemes d'accessibilitat per a transport públic

Empresa

Responsabilitat Social Corporativa

A Masats entenem la responsabilitat social corporativa com la manera de contribuir a la millora de la societat des de l'activitat empresarial.

Volem millorar la qualitat de vida de les persones que treballen a Masats i dels nostres col·laboradors, i satisfer les necessitats de tots aquells als quals estan dirigits els nostres productes, tant si són clients com si són els usuaris finals. Tot això sense menyscabar la integritat ni l'ètica empresarial en el curs de les nostres operacions.

Els nostres grups d'interès inclouen proveïdors, subcontractistes, clients, accionistes/socis, col·laboradors, inversos, administracions públiques i entitats sense ànim de lucre.

Principis rectors del codi ètic

  • L'activitat de Masats està guiada pels principis ètics d'integritat, honestedat i transparència.
  • Totes les persones de la companyia es comprometen a garantir el compliment de la legislació aplicable i de les normatives internes de l'empresa.
  • Els professionals que formen Masats han d'evitar conflictes d'interès, directes o indirectes, entre el seu propi personal i qualsevol de les societats del Grup Masats o els seus grups d'interès.
  • Qualsevol informació, confidencial o no, de caràcter empresarial o personal ha de ser tractada amb el màxim rigor.
    Els actius de la companyia s'han d'utilitzar i protegir amb responsabilitat i sense menyscabar els interessos dels grups d'interès de Masats.
  • Garantim la igualtat d'oportunitats i no discriminem empleats ni altres grups d'interès per raó de raça, edat o gènere.

Seguretat dels empleats

Masats mostra el seu compromís amb la seguretat de les persones al seu lloc de treball amb la implantació de la norma ISO 45001, sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el treball.

Gràcies a la seva implementació, avaluem la nostra execució de conformitat amb els nostres procediments de seguretat i salut ocupacional. A més, identifiquem perills, prevenim riscos i promovem les mesures de control necessàries al lloc de treball per, així, reduir la sinistralitat laboral.

Participació de les persones del Grup Masats

La transparència i el compromís amb la comunicació interna fluïda són pilars de la política general de l'empresa i la base per assegurar la participació de totes les persones del Grup Masats.

Per assegurar una relació de transparència, durant els últims anys hem engegat nombrosos procediments i instruments de comunicació, com ara una assemblea anual per compartir el pla estratègic de l'empresa i reunions trimestrals amb totes les persones que la formen per comunicar la seva evolució.

Acció social

A més de treballar per aconseguir un impacte positiu en les persones que treballen a Masats, els nostres clientes i altres grups d'interès per mitjà de plans de responsabilitat social corporativa, a Masats dissenyem plans d'acció social per impulsar l'activitat d'organitzacions sense ànim de lucre del nostre entorn.

Les iniciatives d'acció social més destacades inclouen la col·laboració amb la Fundació del Convent de Santa Clara - Banc d'aliments, que dona suport a les persones que no tenen recursos essencials.

A més, també col·laborem amb el centre AMPANS, una entitat dedicada a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual que vol aconseguir la seva inserció al món laboral.

Cada any també desenvolupem noves iniciatives de col·laboració amb organismes locals per promocionar la cultura i l'esport local.

Sistema intern d'informació - Canal de denúncies

El Sistema d’Informació interna és un canal de denúncies que Masats posa a la vostra disposició per facilitar la comunicació confidencial d’irregularitats que puguin comportar un incompliment normatiu per part de les persones de Masats o dels seus col·laboradors.

Aquest canal forma part del Sistema d’Informació que serveix per comunicar-nos els incompliments del nostre Codi ètic i de conducta intern, el Codi de conducta dels nostres proveïdors, o qualsevol normativa aplicable.

El canal està disponible per a totes les persones de Masats, inclosos els accionistes, col·laboradors, proveïdors, exempleats o candidats.

Ens podeu fer arribar informació a través de diferents mitjans:

La plataforma externa permet presentar denúncies de forma anònima o amb nom, segons la vostra elecció. Sempre es mantindrà la confidencialitat. Si ho feu de forma anònima heu d’anotar el número d’incidència que rebreu a la plataforma i entrar periòdicament al sistema per consultar la resposta a la vostra denúncia, ja que aquest serà l’únic sistema que tindrem per posar-nos en contacte amb vosaltres.

Si, al contrari, trieu donar les vostres dades per a la denúncia, serà possible una comunicació més ràpida i directa amb el nostre Comitè de bones pràctiques.

Tot això mantenint sempre els principis de confidencialitat i la prohibició de represàlies contra el denunciant. Alhora, vetllarem per la conservació dels drets de la persona denunciada o de les persones afectades.

Podeu consultar la nostra Política del Sistema intern d’Informació aquí