CAT/ ES / EN / FR / DE
Sistemes d'accessibilitat per transport públic
portes neumàtiques i elèctriques, rampes i plataformes d'accés. Portes PSD

Certificat T�V Rheinland


 SISTEMA DE GESTIÓ ISO 9001    

 

Pròrroga ISO9001 


 

SISTEMA DE GESTIÓ ISO 14001

 

SISTEMA DE GESTIÓ OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
 
Masats mostra el seu compromís amb la seguretat de les persones al seu lloc de treball amb la implantació d’una norma voluntària, la OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).
 
Som conscients de la importància de garantir el màxim nivell de protecció possible davant els riscos derivats de la feina i per això incrementem els nivells de seguretat de tots els membres de l'empresa i condicionem els llocs de treball a les persones segons les seves necessitats.
 
OHSAS 18001 és un estàndard voluntari que especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió de la seguretat i la salut a la feina que permet que l'organització desenvolupi i implementi una política i uns objectius que tinguin en compte els requisits legals i els riscos laborals de l'empresa.

OHSAS 18001 posa l'accent en:
 
• Implicar tots els recursos de l'organització en l'activitat preventiva
• Fomentar entorns de treball segurs i saludables
• Identificar i controlar coherentment els seus riscos de salut i seguretat
• Reduir el potencial d'accidents a través de l'anàlisi sistemàtica de les activitats
• Donar suport al compliment de la normativa 
• Millorar el rendiment en general
 
Amb la implantació de la norma OHSAS 18001 Masats S.A. vol demostrar el seu compromís amb:
 
• La millora de les condicions de treball, el benestar i el clima laboral, adoptant les mesures necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors.
• La promoció de la millora contínua de les condicions de treball per millorar els nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i, alhora, aconseguir una veritable cultura preventiva integrada a tots els nivells jeràrquics de l'estructura d'organització.
• La promoció i el desenvolupament d'una cultura preventiva a l'empresa que faciliti comportaments ètics en prevenció, considerats una necessitat per millorar la competitivitat de l'empresa.
• El foment de la informació, la formació i la participació de totes les persones de Masats, S.A.

 
SOLDADURA DE VEHICLES i COMPONENTS FERROVIARIS