Sistemes d'accessibilitat:
portes neumàtiques i elèctriques, rampes i plataformes d'accés.